การแก้ไขสุขภาพจิตในสถานที่ทำงาน เป็นกระบวนที่ท่านสามารถทำเพื่อลดความเครียดและเพิ่มความเป็นอยู่ที่สบายใจในสภาพแวดล้อมทำงาน นี่คือสิ่งที่ท่านสามารถทำเพื่อปรับปรุงสุขภาพจิตในที่ทำงาน

 

 

– การวางแผนจัดการเวลา การจัดเตรียมเวลาที่ดีทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่มีความเครียด วางแผนงานในระยะสั้น และระยะยาว ทำให้มีทิศทาง และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

– การพูดคุย มีการสนทนาและสนับสนุนการพูดคุยภายในทีม การแบ่งปันความคิดเห็นและความรู้สึกสามารถลดความเครียดได้

– การฟังและเข้าใจ การฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้คน และแสดงความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่พวกเขากำลังเผชิญ

– การตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และทำให้เห็นความคืบหน้า ทำให้มีความรู้สึกของความสำเร็จ

– รักษาสุขภาพร่างกายการดูแลสุขภาพร่างกายสามารถช่วยลดความเครียดและปรับปรุงสุขภาพจิต

– จัดกิจกรรมสบายๆ เช่น กิจกรรมทางกาย โยคะ หรือการมีกิจกรรมนันทนาการที่ชอบ

– สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้าง และยินดีต้อนรับความแตกต่าง ทำให้ทุกคนรู้สึกสบาย

– การหลีกเลี่ยง ถ้าคุณพบว่าการพูดคุยกับคนที่รู้สึกไม่ดีไม่ได้ผล ลองหลีกเลี่ยงบุคคลที่คุณมีความขัดแย้งด้วย การทำงานร่วมกับทีม หรือสร้างกลุ่มทำงานที่สอดคล้องกับความสามารถของคุณ

 

 

 

Translate »